Ročné vyúčtovanie 2016

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že už máme spracované ročné vyúčtovania nákladov spojených s bývaním za rok 2016. Napriek tomu, že zákon umožňuje spracovanie a doručenie až do 31. 05., budeme sa snažiť aby boli do konca marca rozdistribuované do Vašich poštových schránok.

Ďakujeme za pozornosť