ďakujeme vám za prejavenú dôveru, prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v roku 2017

Vážení klienti,

koniec roka a vianočný čas je aj príležitosťou na bilancovanie, hodnotenie a prípravou plánov do toho nového. Týmto Vám chceme poďakovať za prejavenú dôveru. Veríme, že ste s našou prácou spokojní a tešíme sa na všetky výzvy, ktoré nás čakajú v nadchádzajúcom roku.

Na záver by som Vám rád v mene celej našej spoločnosti zaželal príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, priateľov a veľa úspechov v roku 2017.
S úctou

Vladimír Laššo
predseda predstavenstva