Aj Vás trápia chodníky a trávniky plné psích exkrementov ?

Vieme, že áno..

Preto sme sa rozhodli osloviť listom mestskú políciu v Trenčíne s nasledovným znením:

 

Na základe žiadosti našich klientov a ako správca viac ako tridsiatich bytových domov na území mesta Trenčín si Vás dovoľujeme požiadať o zvýšenie intenzity poriadkových hliadok mestskej polície so zameraním na nezodpovedných majiteľov domácich zvierat, ktoré venčia v blízkosti bytových domov a obytných zón. So žiadosťou sa na Vás obraciame nakoľko klienti a predstavitelia našej spoločnosti vyhodnotili súčasný stav so psími exkrementami na území mesta Trenčín ako neúnosný a neakceptovateľný.

Za pochopenie a kladné vybavenie vopred ďakujeme,

 

s úctou

 

Bc. Vladimír Laššo

predseda predstavenstva

TRYES, a. s.